Etapp 2, montering av solceller sept. 2012 klart

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Etapp 2 är nu klar och de 9 solcellmodulerna är på 15 m2 och kan maximalt producera 2100 W.
Toppnotering hittills är 2020 W.
Bästa dygn har vi producerat 15,45 kWh, bästa månad 377 kWh, bästa år 2187 kWh.

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida