Montering av solceller etapp 2, september 2012

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Vi fick besked om att vi kunde få statligt bidrag för ytterligare 3 solcellmoduler och 20 september var arbetsdag.
Vi började med hjälp av elektriker att ansluta elkablar och växelriktare för de nya solcellerna.


Första nya solcellsmodulen är uppburen och jag håller på att ansluta elkontakterna.

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida