Montering av solceller etapp 1, maj 2012

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1a  Etapp 1b   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Sista solcellsmodulen är på väg upp -


- och monteras


Etapp 1 är klart och börjar producera el 14 maj
De sex solcellmodulerna på tillsammans
10 m2 är monterade och i drift.
Maxproduktion vid sol och rätt vinkel är 1400W och som mest har vi under sommaren varit uppe i 1349W.
Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1a  Etapp 1b   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida