Montering av solceller etapp 1, maj 2012

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1a  Etapp 1b   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Första solcellmodulen är ansluten och ska nu skruvas fast


Solcell nr 3 är på väg upp. Varje modul väger 21 kg och ger max 240W


Vi kämpar med modul fyra

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1a  Etapp 1b   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida