Montering av solceller etapp 1, maj 2012

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Det är 6 solcellsmoduler som ska upp på taket och jag har monterat 6 växelriktare på aluminiumskenorna.
Växelriktarna omformerar likströmen från solcellmodulerna till 220 V växelström.
Jobbet att dra elkabel från husets säkringsskåp till växelriktarna måste utföras av elektriker.
När kablarna skulle monteras på taket började det regna men med hjälp av ett paraply gick det bra.

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida