Montering av solceller etapp 1, maj 2012
Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Först monterar jag takfästen på reglarna under betongpannorna


Sedan monterar jag aluminiumskenor på takfästerna


Totalt är det 4 skenor som ska monteras

Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida