Montering av solceller etapp 1, maj 2012
Start  Fästen  Elkoppling  Etapp 1  Klart   Etapp 2   Etapp 2 klar    Oves startsida


Vi har till vänster på taket sedan 12 år solfångare som gett oss varmvatten.
Nu ska vi till höger på taket montera solceller för att producera egen el.