Register och länkar till Trollsländor på hemsidan

Flick- och jungfrusländor (Zygoptera)

Jungfrusländor Blå jungfruslända
Blåbandad jungfruslända
Glansflicksländor Allmän smaragdflicklända
Flodflicksländor Flodflickslända
Dammflicksländor Större rödögonflickslända
Röd flickslända
Spjutflickslända
Myrflickslända
Ljus lyrflickslända
Mörk lyrflickslända
Sjöflickslända
Större kustflickslända
 

Egentliga trollsländor (Anisoptera)

Mosaiktrollsländor Starrmosaikslända
Brun mosaikslända
Tidig mosaikslända
Flodtrollsländor Stenflodtrollslända
Kungstrollsländor (ingen fotograferad)
Skimmertrollsländor Guldtrollslända
Metalltrollslända
Gulfläckad glanstrollslända
Segeltrollsländor Fyrfläckad trollslända
Bred trollslända
Större sjötrollslända
Nordisk kärrtrollslända
Citronfläckad kärrtrollslända
Tegelröd ängstrollslända
Större ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända