Oves startsida

 

 

 

 

 


Bild 3. Vår vandring gick över ljungheder med med mycket får, småspov, ängspiplärka och strandskator mm.
Det finns inga träd eller buskar på öarna och gårdarna ligger utsatta för vind och väder.