Oves startsida

18. Avslutningen var brant och jobbig nedför från toppen i bakgrunden (840 möh)
till Åndalsnes vid havet. Att vila med en öl kändes bra i trötta ben.