Oves startsida

1. Vi åkte buss till startpunkten och gick sedan en dagstur.
Enligt vår GPS var distansen 11,8 km, högsta höjd 1214 möh, lägsta höjd 5 möh,
vi steg 841 höjdmeter, gick utför 1194 höjdmeter.