Oves startsida

3. I ovanligt lugnt väder rundar vi Sörmlands "Cap Horn" (Enskärs sydspets)