Lok- och vagnbilder


Vilket typ av lok är detta? Det är tillverkat i Berlin, Tyskland

Information
A-lok är ett snälltågslok
B-lok är används för tåg med både person- och godsvagnar
Ånglokens verkningsgrad är ca. 6,5 %
Diesel-lokens verkningsgrad 23 %

1926 blev järnvägen Stockholm - Katrineholm - Göteborg elektrifierad
och 1933 sträckan Katrineholm - Malmö.