Tågvagnarna var indelade i 1:a, 2:a och 3:e klass. Denna 3:e klassvagn tillverkades i slutet av 1800.