Loket Thor
Tillverkades i Manchester, England och användes som arbetslok vid järnvägsbyggen.