Kungavagnarna
Kung Oscar II fick 1874 egna vagnar som var betydligt bekvämare.
Det var fem vagnar audiensvagn, salongsvagn och två sovvagnar (kungens och drottningens)