Ånglok nr 102X vid Katrineholms lokstallar (1920-30 talet)
Loket är ett B-lok och är av den första serien av tre lok som byggdes i Motala 1909-10.
Det fanns ca. 100 lok i Sverige av denna typ.
Längd 19,5 m, bruttovikt 116 ton, dragkraft 9,6 ton, vattenförråd 20 m3, kolförråd 6 ton.