D-lok
Ett elektriskt lok som tillverkades av ASEA 1926-43. I början tillverkades de i trä, de sista 10 åren i stål.
Lok 101 är det första som tillverkades. Vikt 80 ton. Effekt 2000 hk. Maxfart 75 km/tim.