Oves startsida

 
32. Vulkanen Eyjafjallajökull hade slutat sprida aska men det steg vattenånga ur vulkanen