Oves startsida

 
2. Vår ridrutt med röd markering. Start söder om Eyjafjallajökull - runt bergets västra sida
- österut norr om Myrdalsjökull och varvet moturs - tillbaka till en gård norr om Eyjafjallajökull (tot. ca. 27 mil)