Oves startsida

Insekter och
Gräshoppor

Bålgeting
Eldlus
Ekvårtbitare
Grön bärfis
Humlebagge
Hårig bärfis
Klotbärfis
Kärrgräshoppa
Kärrspindel
Noshornsbagge
Purpurbärfis

Rödbent bärfis
Stor Lysmask
Större björkbärfis
Strimlus
Trumgräshoppa hane
Trumgräshoppa Hona
Pantersnigel
Vinbergssnäcka