Oves startsida

Insekter och
Gräshoppor

Bålgeting
Dagslända
Eldlus
Ekvårtbitare
Grön bärfis
Grön vårtbitare
Humlebagge
Hårig bärfis
Kastanjeborre
Klotbärfis
Kärrgräshoppa
Kärrspindel
Noshornsbagge
Purpurbärfis
Rovspindel

Rödbent bärfis
Slåttergräshoppa
Stor Lysmask

Större björkbärfis
Strimlus
Större husspindel
Trumgräshoppahane
Trumgräshoppa Hona
Pantersnigel
Vinbergssnäcka