Oves startsida

Insekter och
Gräshoppor

Bålgeting
Dagslända
Eldlus
Ekvårtbitare
Grön bärfis
Grön vårtbitare
Humlebagge
Hårig bärfis
Kastanjeborre
Klotbärfis
Kärrgräshoppa
Kärrspindel
Noshornsbagge
Purpurbärfis
Rovspindel

Rödbent bärfis
Stor Lysmask
Större björkbärfis
Strimlus
Slåttergräshoppa
Trumgräshoppa hane
Trumgräshoppa Hona
Pantersnigel
Vinbergssnäcka