Trumgräshoppa - hona

Honans vingar är betydligt kortare än bakkroppen längd