Stor Lysmask


Fotograferade med blixt i mörker. Det är stjärten som lyser.


Fotografi utan blixt