Större husspindel

Funnen i vår trädgård.
Den hade fångat en blåbandad jungfruslända i sitt nät.