Rödbent bärfis

 Nedan som larv
den går genom 5 stadier som larv innan den blir fullutvecklad

Fotograferad på Rundvägen 11