Noshornsbagge hona

Funnen i vår trädgård. Det är nattdjur som trivs i komposter