Klotbärfis

Är en ovanlig bärfis i Sverige och är de senaste 17 åren endast rapporterad 4 ggr tidigare i Sverige på Artportalen

Fotograferad i vår trädgård på kråkvicker.

Fotograferad på skogsklöver