Kastanjeborre (som är en släkting till Orronborren)

En brunaktig skalbagge med svartkantade täckvingar. Den blir 20-26 mm lång.
Den påträffas under försommaren då den äter blad av lövträd och finns från Skåne till Västerbotten.

Funnen i vår trädgård i vårt äppelträd Gravensteiner

Bilden ovan visar den spetsiga bakdelen på kroppen som är typisk för släkten ollonborrar.
Den svarta kanten på täckvingen skiljer den från den som heter orronborre.
Bilden nedan har dålig skärpa men den visar de vita taggarna på undersidan