Grön bärfis

Bilden nedan är en larv och den är alltså inte färdigutvecklad