Eldlus

är en skinnbagge som trivs på lindar och som i detta fall malvor i vår trädgård