Ekvårtbitare
Hane, längd 12-15 mm

Fotograferade på Rundvägen 11