Dagslända (det finns flera arter men jag vet ej vilken)
Typiskt för denna art är att den i luften flyger lodrätt upp och ner