Nyköpingsvägen


2010 mars är skogen röjd men vägarbetet har inte startat


2010 mars är Nyköpingsvägen orörd


2011 februari pågår arbetet med att gräva igenom åsen norr om Nyköpingsvägen


2012 september är nya vägen klar och norr om rondellen finns inte längre någon backe.
Bilden är tagen norrut från Forssjövägsbron över Nyköpingsvägen.