Långviksvägen


2009 augusti har vägbygget över Långviksvägen ej påbörjats men käpparna visar var den ska gå


2011 april har arbetet med nya Långviksvägen börjat till vänster om den gamla


2012 februari är brobygget igång men den permanent monterade pumpen för att få bort vattnet fungerar inte


2012 september är bron klar och den nya vägen till Djulönäs viker till vänster före bron.
Bilden är tagen österut längs Långviksvägen och den gamla vägen gick till höger om bilden.