Forssjövägen


2010 jan har vägbygget inte startat. Vägen ska gå från vänster till höger ungefär där elledningsstolpen står.


2010 mars är skogen röjd. Timmerbilen rullar på Forssjövägen och i bakgrunden syns Nyköpingsvägen


2011 oktober är bron över Forssjövägen under byggnad

l
2012 juli är bron nästan klar


2012 september är nya vägen klar. Till höger syns vägen till Österdjulö