Bron över Forssjösjön


2009 augusti hade jag svårt att ta mig fram genom den täta vegetationen till blivande brofästet på södra sidan av Forssjösjön.
Bron ska gå rätt över sjön och landa på andra sidan något till höger om bildens mitt.


2006 november är skogsarbetet igång. I förgrunden syns den leriga vägen till Djulönäs och
norrut över sjön syns hur vägen ska gå


2010 mars är broarbetet ännu inte igång och de ända spår som syns är mina skidspår


2011 juni är brobygget i full gång och vägen norrut på andra sidan syns vägbanan


2012 september är allt klart för invigning