Djulönäsvägen


2009 augusti är Djulönäsvägen fortfarande orörd. Den nya vägen ska byggas mellan cyklarna och kurvan i bakgrunden.


2011 februari är arbetet igång med den nya vägbanan.
Den gamla Djulönäsvägen syns fortfarande till vänster på bilden och slutar i grusbranten.
En tillfällig väg syns till höger och går till höger om lastbilen ut till Djulönäs


2012 september går Djulönäsvägen till vänster väster om den nya vägen.