Långviksvägen 31 juli 2012

Bron över Långviksvägen är klar och arbetstrafik kan passera på nya vägen.
Vägen som går till vänster före bron är nya vägen till Djulönäs.
Norr är till vänster i bilden.