Bron över Forssjösjön 7 september 2012

Bilden tagen norrut över bron.
Bron är nu färdig med räcken både på mitten och sidorna.
En bit av räcket är borttaget där Ingrid står och där ska löparna vända i loppet Förbifarten 22/9.


30/9 2012 är bron är klar inför invigningen 1/10


Oktober 2012 - vägen är invigt och trafiken passerar över bron