Oves startsida

Fjärilar/insekter

Register
Register familjer

Riddarfjärilar
Vitfjärilar
Juvelvingar
Praktfjärilar
  Pärlemorfjäril
  Vinterpraktfjäril
  Nätfjärilar
  Kronseglare
  Gräsfjärilar
Tjockhuvuden
Bastardsvärmare
 


Övriga
 Alflikmätare 
 
Allmänt bandfly
 Aprikostofsspinnare
 Bredbandat bandfly
 Flikfly

 Gammafly
 Glansspinnare
 Liten fläckmätare
 Oxhuvudspinnare
 Ringad eklavmätare
 Rödfransad björnspinnare
 Större Träfjäril larv
 Vitbandad björkfältmätare