Vitgräsfjäril

Är mycket lik Berggräsfjäril men är större och saknar mörka tvärstrimmor på framvingarnas framdel

Översida


 

Undersida