Skogsnätfjäril

Översida - kan variera i olika mörkhet


 


Undersida


Sittande i tistel