Register för våra fjärilsbilder

Alflikspinnare
Amiral
Allmän metallvinge se Ängsmetallvinge

Alflikmätare
Allmänt bandfly
Apollofjäril
Aprikostofsspinnare
Aspfjäril
Aurorafjäril hane
Aurora hona

Bredbandat bandfly
Bredbrämad bastardsvärmare
Brunfläckig pärlemorfjäril

Citronfjäril

Eksnabbvinge
Eldsnabbvinge

Flikfly

Gammafly
Glansspinnare
Grönsnabbvinge 

Hagtornsfjäril
Hed/Ljungblåvinge

Kamgräsfjäril
Kartfjäril
Kvickgräsfjäril
Kålfjäril

Ljung/Hedblåvinge
Liten fläckmätare
Luktgräsfjäril

Makaonfjäril
Makaonlarver
Mindre bastardsvärmare
Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare
Myrpärlemorfjäril

Nässelfjäril

Oxhuvudspinnare

Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge
Påfågelöga
Pärlgräsfjäril

Rapsfjäril
Rovfjäril
Ringad eklavmätare
Rödfransad björnspinnare

Sandgräsfjäril
Sexfläckig bastardsvärmare
Silverblåvinge
Silversmygare
Silverstr. pärlemorfjäril
Skogsgräsfjäril
Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril
Skogsvisslare
Skogs/ängsvitvinge
Slåttergräsfjäril
Smultronvisslare
Sorgmantel
Sotnätfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Större Träfjäril larv
Svartfläckig blåvinge
Svartfläckig glanssmygare
Svavelgul höfjäril
Svingelgräsfjäril

Tistelfjäril
Tosteblåvinge

Videfuks
Vinbärsfuks
Violett blåvinge
Violettkantad guldvinge
Vitbandad björkfältmätare
Vitfl. guldvinge hane
Vitfl. guldvinge hona
Vitgräsfjäril

Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge
Ängsmetallvinge
Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare
Ängs/skogsvitvinge