Familjeregister för våra fjärilsbilder

Riddarfjärilar
   Apollofjäril
   Makaonfjäril
   Makaonlarver
Praktfjärilar
 
Pärlemorfjärilar
  Brunfläckig pärlemorfjäril
  Prydlig pärlemorfjäril
  Myrpärlemorfjäril
  Silverstr. pärlemorfjäril
  Storfläckig pärlemorfjäril
  Skogspärlemorfjäril
  Ängspärlemorfjäril
  Älggräspärlemorfjäril
Tjockhuvuden
  Skogsvisslare
  Smultronvisslare
  Mindre tåtelsmygare
  Silversmygare
  Svartfläckig glanssmygare
  Ängssmygare
Vitfjärilar
  Aurorafjäril hane -hona
  Citronfjäril
  Svavelgul höfjäril
  Hagtornsfjäril
  Kålfjäril
  Rapsfjäril
  Rovfjäril
  Skogs/ängsvitvinge

 
Praktfjärilar
Vinterpraktfjäril
  Amiral
  Kartfjäril
  Nässelfjäril
  Påfågelöga
  Sorgmantel
  Tistelfjäril 
  Videfuks
  Vinbärsfuks
Bastardsvärmare
  Mindre bastardsvärmare
  Bredbrämad bastaÄardsvärmare
  Sexfläckig bastardsvärmare
  Ängsmetallvinge
Juvelvingar
 Guldvingar

   Mindre guldvinge
   Vitfl. guldvinge hane
   Vitfl. guldvinge hona
   Violettkantad guldvinge
 Snabbvingar
   Eksnabbvinge
   Eldsnabbvinge
   Grönsnabbvinge 
 Blåvingar
  Hed/Ljungblåvinge
  Puktörneblåvinge
  Silverblåvinge
  Svartfläckig blåvinge
  Tosteblåvinge
  Violett blåvinge

  Ängsblåvinge
Praktfjärilar
Nätfjärilar
   Skogsnätfjäril
   Sotnätfjäril

Praktfjärilar
Kronseglare
  Aspfjäril

Praktfjärilar
Gräsfjärilar
  Kamgräsfjäril
  Kvickgräsfjäril
  Luktgräsfjäril
  Pärlgräsfjäril
  Sandgräsfjäril
  Skogsgräsfjäril
  Slåttergräsfjäril
  Svingelgräsfjäril
  Vitgräsfjäril

Övriga
 
Alflikmätare
  Allmänt bandfly
 
Aprikostofsspinnare
  Bredbandat bandfly
  Flikfly
  Gammafly

  Glansspinnare
  Liten fläckmätare
  Oxhuvudspinnare
  Ringad eklavspinnare
  Rödfransad björnspinnare
  Större Träfjäril larv
  Vitbandad björkfältmätare