Bredbremad bastardsvämare


Här syns även vingarnas röda undersida