Apelsintofsspinnare

Fotograferad på St. Gråskär i Sörmlands skärgård 23/8 2011