Sexfläckig bastardsvämare (tidigare Allmän bastardsvärmare)


Sex fläckar på varje sida


Här syns även den röda bakvingen