Oves startsida
Ecuador startsida


Bild 58. Santa Cruz. Blåfotad sula med ett vingspann på drygt 1,5 m