Oves startsida
Ecuador startsida   

 

 

 

 

Klicka på pilarna för att se flera bilder. Den översta pilen för nästa bild och den nedersta för föregående bild.


Bild 2. Vi åker på den stora Napo floden och eftersom det saknas vägar i området sker transporterna av varor
och fordon på floden