Åter startsida

Sländor som observerats i vår trädgård 2008-2022

Totalt 25 arter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Allmän smaragdflickslända x     x x x                     Allmän smaragdflickslända
Blodröd ängstrollslända x x x x x x               21/8 sept.   Blodröd ängstrollslända
Blåbandad jungfrulända       x x x x x x x x 30/5 5/6 3/6 20/6 3/7 Blåbandad jungfrulända
Blå jungfruslända   x   x x x x     x   29/5 x 12/6 11/6 10/6 Blå jungfruslända
Blågrön mosaikslända x         x           x 28/8 22/8 19/6   Blågrön mosaikslända
Brun mosaiksländor   x       x x       27/6 30/5 x 25/6 19/6 26/6 Brun mosaiksländor
Citronfläckad kärrtrollslända   x   x   x                 23/7   Citronfläckad kärrtrollslända
Flodflickslända x x   x x x x       11/6   29/6   13/6   Flodflickslända
Fyrfläckad trollslända   x   x x x x x x x 29/5 30/5 5/6 13/6 12/6 26/6 Fyrfläckad trollslända
Ljus lyrflickslända   x   x   x                   30/6 Ljus lyrflickslända
Guldtrollslända   x     x x         23/5 30/5 9/6   24/6   Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända   x   x   x                     Gulfläckad glanstrollslända
Gulfläckad ängstrollslända                             28/7   Gulfläckad ängstrollslända
Metalltrollslända x     x   x         12/7   29/6 2/6 19/6   Metalltrollslända
Myrflickslända       x   x                     Myrflickslända
Mörk lyrflickslända       x x x                     Mörk lyrflickslända
Röd flickslända   x   x x x x x x x x 30/5 x 12/6 13/6 17/5 Röd flickslända
Spjutflickslända       x   x x       x       29/6   Spjutflickslända
Sjöflickslända       x   x x                   Sjöflickslända
Större kustflickslända   x       x                 x   Större kustflickslända
Större Sjötrollslända                     27/6   28/6   x 26/6 Större sjötrollslända
Större rödögonflickslända x x     x x   x x x 14/6 x 10/6 12/6 12/6 19/6 Större rödögonflickslända
Tegelröd ängstrollslända x x   x   x x         x   21/8 sept.   Tegelröd ängstrollslända
Tidig mosaikslända   x       x x             12/6 10/6   Tidig mosaikslända
Tvåfläckad trollslända                             26/6   Tvåfläckad trollslända

Åter startsida

Uppdaterad  29 dec 2022