Åter startsida

Sländor som observerats i vår trädgård 2008-2023

Totalt 25 arter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Allmän smaragdflickslända x     x x x                       Allmän smaragdflickslända
Blodröd ängstrollslända x x x x x x               21/8 sept.     Blodröd ängstrollslända
Blåbandad jungfrulända       x x x x x x x x 30/5 5/6 3/6 20/6 3/7   Blåbandad jungfrulända
Blå jungfruslända   x   x x x x     x   29/5 x 12/6 11/6 10/6   Blå jungfruslända
Blågrön mosaikslända x         x           x 28/8 22/8 19/6     Blågrön mosaikslända
Brun mosaiksländor   x       x x       27/6 30/5 x 25/6 19/6 26/6   Brun mosaiksländor
Citronfläckad kärrtrollslända   x   x   x                 23/7     Citronfläckad kärrtrollslända
Flodflickslända x x   x x x x       11/6   29/6   13/6     Flodflickslända
Fyrfläckad trollslända   x   x x x x x x x 29/5 30/5 5/6 13/6 12/6 26/6   Fyrfläckad trollslända
Ljus lyrflickslända   x   x   x                   30/6   Ljus lyrflickslända
Guldtrollslända   x     x x         23/5 30/5 9/6   24/6     Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända   x   x   x                       Gulfläckad glanstrollslända
Gulfläckad ängstrollslända                             28/7     Gulfläckad ängstrollslända
Metalltrollslända x     x   x         12/7   29/6 2/6 19/6     Metalltrollslända
Myrflickslända       x   x                       Myrflickslända
Mörk lyrflickslända       x x x                       Mörk lyrflickslända
Röd flickslända   x   x x x x x x x x 30/5 x 12/6 13/6 17/5   Röd flickslända
Spjutflickslända       x   x x       x       29/6     Spjutflickslända
Sjöflickslända       x   x x                     Sjöflickslända
Större kustflickslända   x       x                 x     Större kustflickslända
Större Sjötrollslända                     27/6   28/6   x 26/6   Större sjötrollslända
Större rödögonflickslända x x     x x   x x x 14/6 x 10/6 12/6 12/6 19/6   Större rödögonflickslända
Tegelröd ängstrollslända x x   x   x x         x   21/8 sept.     Tegelröd ängstrollslända
Tidig mosaikslända   x       x x             12/6 10/6     Tidig mosaikslända
Tvåfläckad trollslända                             26/6     Tvåfläckad trollslända

Åter startsida

Uppdaterad  20 maj 2023