Åter startsida

Sländor som observerats i vår trädgård 2008-2020

Totalt 23 arter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Allmän smaragdflickslända x     x x x                 Allmän smaragdflickslända
Blodröd ängstrollslända x x x x x x               21/8 Blodröd ängstrollslända
Blåbandad jungfrulända       x x x x x x x x 30/5 5/6 3/6 Blåbandad jungfrulända
Blå jungfruslända   x   x x x x     x   29/5 x 12/6 Blå jungfruslända
Blågrön mosaikslända x         x           x   22/8 Blågrön mosaikslända
Brun mosaiksländor   x       x x       27/6 30/5 x 25/6 Brun mosaiksländor
Citronfläckad kärrtrollslända   x   x   x                 Citronfläckad kärrtrollslända
Flodflickslända x x   x x x x       11/6   29/6   Flodflickslända
Fyrfläckad trollslända   x   x x x x x x x 29/5 30/5 5/6 13/6 Fyrfläckad trollslända
Ljus lyrflickslända   x   x   x                 Ljus lyrflickslända
Guldtrollslända   x     x x         23/5 30/5 9/6   Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända   x   x   x                 Gulfläckad glanstrollslända
Metalltrollslända x     x   x         12/7   29/6 2/6 Metalltrollslända
Myrflickslända       x   x                 Myrflickslända
Mörk lyrflickslända       x x x                 Mörk lyrflickslända
Röd flickslända   x   x x x x x x x x 30/5 x 12/6 Röd flickslända
Spjutflickslända       x   x x       x       Spjutflickslända
Sjöflickslända       x   x x               Sjöflickslända
Större kustflickslända   x       x                 Större kustflickslända
Större rödögonflickslända x x     x x   x x x 14/6 x 10/6 12/6 Större rödögonflickslända
Större Sjötrollslända                     27/6   28/6   Större sjötrollslända
Tegelröd ängstrollslända x x   x   x x         x   21/8 Tegelröd ängstrollslända
Tidig mosaikslända   x       x x             12/6 Tidig mosaikslända

Åter startsida

Uppdaterad  10 okt 2020