Åter startsida

Sländor som observerats i vår trädgård 2008-2017

Totalt 23 arter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Allmän smaragdflickslända x     x x x             Allmän smaragdflickslända
Blodröd ängstrollslända x x x x x x             Blodröd ängstrollslända
Blåbandad jungfrulända       x x x x x x x x 30/5 Blåbandad jungfrulända
Blå jungfruslända   x   x x x x     x   29/5 Blå jungfruslända
Blågrön mosaikslända x         x           29/5 Blågrön mosaikslända
Brun mosaiksländor   x       x x       27/6 30/5 Brun mosaiksländor
Citronfläckad kärrtrollslända   x   x   x             Citronfläckad kärrtrollslända
Flodflickslända x x   x x x x       11/6   Flodflickslända
Fyrfläckad trollslända   x   x x x x x x x 29/5 30/5 Fyrfläckad trollslända
Ljus lyrflickslända   x   x   x             Ljus lyrflickslända
Guldtrollslända   x     x x         23/5 30/5 Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända   x   x   x             Gulfläckad glanstrollslända
Metalltrollslända x     x   x         12/7   Metalltrollslända
Myrflickslända       x   x             Myrflickslända
Mörk lyrflickslända       x x x             Mörk lyrflickslända
Röd flickslända   x   x x x x x x x x 30/5 Röd flickslända
Spjutflickslända       x   x x       x   Spjutflickslända
Sjöflickslända       x   x x           Sjöflickslända
Större kustflickslända   x       x             Större kustflickslända
Större rödögonflickslända x x     x x   x x x 14/6 x Större rödögonflickslända
Större Sjötrollslända                     27/6   Större Sjötrollslända
Tegelröd ängstrollslända x x   x   x x         x Tegelröd ängstrollslända
Tidig mosaikslända   x       x x           Tidig mosaikslända

Åter startsida

Uppdaterad  08 nov 2018